logo

Werkgroep

Redactie


Ontwikkelingen bij de redactie van De Vonder

De leden van onze werkgroep Redactie verzorgen het blad De Vonder. Het contactblad van Heemkundekring De Vonder komt eenmaal in het kwartaal uit.

In de eerste periode kenmerkten de uitgaven van De Vonder zich vooral door het vele schrijven, typen, printen / kopiëren, sorteren / rapen en dan nog eens vouwen en nieten. Al bij al een hels karwei eer het exemplaar voor bezorging klaar was en bij onze leden in de bus gedeponeerd kon worden. 

In 2009 verscheen de moderne versie met mooi drukwerk op A5 formaat, wat op zich al een hele verbetering was. Nog grotendeels in zwart wit met een enkele kleurenillustratie.

In 2013 werd het drukwerk overgeheveld naar Editoo Arnhem en het resultaat mocht er zijn:  een kwalitatief prachtig verzorgd blad, professioneel samengesteld en opgemaakt met scherpe en duidelijke illustraties, zowel in zwart wit als in kleur. Een echt visitekaartje voor onze heemkundekring.

Alle kopij komt tegenwoordig via ons e-mailadres binnen. Alle redacteuren kunnen deze vooraf aan de vergadering inzien en beoordelen.

De redactie bepaalt welke ingezonden artikelen in de komende uitgave gepubliceerd gaan worden. Als de inhoud bekend is gaan Ricus van Neerven en Anneke Blankennagel met het door Editoo geleverde opmaakprogramma aan de slag. Daarbij kunnen ze de complete inhoud van het blad drukklaar maken. Na de eindcontrole is het aan Editoo om alles perfect en tijdig bij ons bezorgadres af te leveren waarna onze bezorgers het bij de leden in de bus deponeren. Een aantal mensen ontvangt ons blad digitaal.

Zo zie je dat in de loop der jaren ook De Vonder heel kundig heeft geanticipeerd op de voorhanden zijnde technische en moderne mogelijkheden. In die zin gaan ook onze ‘oudjes’ met de tijd mee!

Juli, 2022      Hennie Hoeben, voorzitter redactie

Mocht u belangstelling hebben voor onze werkgroep of kopij willen aanleveren dan kunt u ons te allen tijde bereiken via ons e-mailadres redactie@heemkundekringdevonder.nl

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL