logo

Werkgroep

Foto-Someren


De leden van de werkgroep foto houden zich bezig met het digitaliseren van oud fotomateriaal en het beschrijven van wat en wie erop staan. Hiervoor worden beeldherkenningsbijeenkomsten georganiseerd in zowel Asten als in Someren. 

De mensen uit Someren hebben vast wel gemerkt dat er bij de Jumbo een fotoboek met oude dorpsfoto's is verschenen. En ook zoiets in Asten bij de Plus. Dit waren samenwerkingsverbanden van de beide supermarkten met ons, de fotowerkgroep van De Vonder. Wij hebben het fotomateriaal aangeleverd.

In 2019 zijn er foto's geleverd voor de dorpsquiz in Someren en bij het gouden paren concert.

Werkzaamheden werkgroep beeld 2012 -2022

Betreft de werkzaamheden van werkgroep beeld, hierbij een overzicht van activiteiten die de groep foto in de afgelopen jaren heeft verwezenlijkt.

De eerste jaren was dit voornamelijk het scannen , en beschrijven van de afbeeldingen in hoofdzaak gemeente Someren en daarnaast enkele collectie uit de privé sfeer of van verenigingen.

Een activiteit die veelal in huislijke kring gebeurde, tijdens de bijeenkomsten op de dinsdagochtenden werden de foto’s beschreven en door enkele mensen ingevoerd in het archief systeem van het Regionaal Historisch Centrum te Eindhoven,

In mei 2016 hebben we met een hele groep mensen ruim 9.000 foto’s ingepakt , in het toen leeg staande pastorie , waar we in 3 weken de klus hebben geklaard. Een selectie uit een veel grotere collectie van de Gemeente Someren.

Als afsluitende activiteit van deze werkzaamheden voor de gemeente Someren, was het organiseren van een tentoonstelling in het gemeentehuis, met een klein overzicht van de foto’s die gedigitaliseerd zijn en via de site van het RHC Eindhoven te bekijken deze tentoonstelling liep van 1 september tot eind december 2016.

In 2017 is deze tentoonstelling verplaatst naar de bibliotheek te Someren. waar deze tot 1 juli te zien is geweest.

Ondertussen waren we ook bezig met de eigen collectie van de Heemkunde , En in maart 2017 zijn we gestart met de collectie van de Gemeente Asten, Deze collectie hebben we, door ervaring wat voortvarender aan kunnen pakken, door direct een selectie te maken, kopieën van de afbeelding om deze te beschrijven en scannen. na dit proces zijn we ook direct gestart met het inpakken van de eerste foto’s op 14 juni 2017. Ook bij het naderende einde van dit proces hebben we in het gemeentehuis van Asten ook een tentoonstelling georganiseerd met ook weer een kleine collectie uit de archief van de gemeente Asten kleine 6 000 foto’s . van 9 oktober tot eind 2019 ook deze zijn weer van de mensen te zien op de site van het RHC te Eindhoven .

Het proces van inpakken was begin 2019 gereed, het  invoeren en beschrijven hebben nog het gehele jaar 2019 ons bezig gehouden, daarnaast zijn de groep Someren gestart met het verder beschrijven van de eigen collectie en het scannen van collectie fotoarchief van Peter van Schalen.

Ook de nieuwe wetgeving betreffende openbaar maken van beeld heeft ons in 2019 bezig gehouden, Op de vraag om een fotoplakboek te mede samen te stellen voor de Jumbo in Someren, zijn ook wij daar met enkel mensen druk in de weer geweest om op korte termijn toch een voor elk kerk dorp een mooie collectie te presenteren. Door Corona is het jaar 2020 wat rustig geweest de invoerders konden nog vooruit maar de beschrijvers konden even niet bij elkaar komen, maar door het foto verzamel boek hadden we eer van ons werk , want vele mensen hebben plezier gehad met het verzamelen van de plaatjes .

In 2021 Hebben we een soort gelijk boek mede samengesteld voor de Plus in Asten , een andere opzet maar ook weer zeer succes vol. ondertussen hebben we in dat nog een collectie  foto’s van de Gemeente Asten gekregen , waarvan we na selectie nog 2000 foto’s dienen te scannen en in te pakken en beschrijven, hier zijn we nog volop mee bezig de eerste 1000 zijn al bij weer ingevoerd en het inpak proces zullen we in dit najaar ergens gaan plannen, en dat een start met onze eigen collectie.

De werkgroep houdt zich bezig met het beheer en toegankelijk maken van diverse  fotocollecties vanuit doelstelling Heemkundekring: doel is dat foto's over en uit ons werkgebied ( fysiek én digitaal) bewaard blijven en beschikbaar zijn voor onderzoek  en publicaties.

We houden daarbij rekening met wetgeving op gebied van auteursrechten en portretrechten.

Foto's komen op verschillende manieren bij de Heemkundekring. Via overheidsinstellingen zoals gemeenten, via families, bedrijven, instellingen. Het is de bedoeling dat overdracht alleen gebeurt met volledige overdracht van eigendomsrecht, en afstandsverklaring door de aanbieder van de collectie.

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL