logo

Werkgroep

Toponiemen


Het centrale begrip hier is Toponiemen ofwel Veldnamen.

De leden van deze werkgroep zijn geïnteresseerd in oude (land)kaarten en de (veld)namen die daarop voorkomen. Deze oude benamingen kunnen waardevolle informatie geven over een nog verder verleden. Vaak kunnen deze namen iets zeggen over de vorm van het landschap of andere in het verleden zichtbare kenmerken die op dit moment verdwenen zijn. 

Als basis wordt de oorspronkelijke kadasterkaart uit 1832 gebruikt met de daarbij behorende administratieve gegevens (eigenaar/grondgebruik/grootte e.d.). Naast het Kadaster zijn er nog veel meer oude dossiers waarin veldnamen genoemd worden zoals bijvoorbeeld het Maatboek 1792, de Schepenprotocollen en de Cijnsregisters. Op verschillende manieren wordt gezocht naar de meest exacte en betrouwbare locatie van een veldnaam. Een andere activiteit is het zoeken naar de oorspronkelijke betekenis van de naam omdat ook hierin vaak historische informatie verborgen zit. Resultaten van onze activiteiten publiceren we in ons verenigingsblad De Vonder.

Enkele leden van de werkgroep zijn lid van de regionale werkgroep Historische Geografie Brabant die conform de uitgangspunten van het zgn. Aezel-project werken. Aezel staat voor “Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen”. Dit project heeft tot doel de versnipperde erfgoedinformatie in Zuid-Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via internet. 

In voorkomende gevallen adviseert de werkgroep de gemeenten Asten en Someren bij het zoeken naar nieuwe straatnamen waarbij mogelijk een oude veldnaam gebruikt kan worden.

Voor deelname aan deze werkgroep zijn geen specifieke kwaliteiten nodig. 
De werkgroep komt elke 3e dinsdag van de maand om 19:30 uur bij elkaar in het Heemhuis. 

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL