logo

Oudschrift

In 1811 is de Burgerlijke Stand ingevoerd voor de registratie van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden. De alfabetische jaartafel verwijst voor dat jaar naar de naam van de geborene en naar het nummer van de geboorteakte. In de kolom 'dagtekening der akten' wordt een datum vermeld. Let op, dit is niet de datum van de geboorte, maar de datum van de aangifte.

De onderstaande PDF-bestanden bevatten foto's van de originele akten. Ze zijn niet doorzoekbaar.

1875.pdf1879.pdf1880.pdf1881.pdf1882.pdf1883.pdf1884.pdf1885.pdf1886.pdf1887.pdf1888.pdf1889.pdf1896.pdf1897.pdf1898.pdf1899.pdf

Asten oliemolen

Hier vind je handschriften die de oliemolen betreffen en waarvan nog geen transcripties zijn gemaakt. Vind je dit interessant en ben je in staat oude handschriften te lezen van documenten die soms veel geleden hebben, dan is hier de kans om historische informatie te ontdekken.

Overzicht documenten Oliemolen

 1. 22 juli 1826, Jan Antonie Lomans, terugbetaling octrooigelden mbt de molen
 2. 28 sept. 1728 dagvaardiging voor de weduwe van Francis van de Loverbosch wegens schulden inzake geleverde en niet betaalde bieren etc. (zie ook vertaling A1)
 3. 22 april 17 33? Request van Martines van de Loverbosch (zie bijlage A2-1)
 4. 22 juli 1757 Octroy: aanvraag oprichting Ros-olie-molen door Hendrik Willem Berkers (bijlage A3)
 5. 24 aug 1733 (2 stukken) zie bijlage A2-3)
 6. 26 maart 1756 Hendrik Willem Berkers rosoliemolen
 7. Deelbrief Antonie Lomans 20 maart 1790 (bijlage A4 + Toponiemen)
 8. Antony Goort van Bussel en Antony Jan Lomans controle Laarbroekse tiende 24 juli 1792
 9. Quitantie wed. Antony van Bussel 20 maart 1806 van de rentmester
 10. Quitantie Goort zoon Jan Loomans 20 maart 1806
 11. Trouwbrief Jan Antony Loomans en Hendrika Berkers 1 feb 1807
 12. Transport voor Antony Loomans 1 juni 1807 land in Ommel no 982
 13. Transport voor Antony Loomans 1 juni 1807 huijs en stalling Ommel no 3582
 14. Betaling verponding huis in Ommel oud no 97 en nieuw no 100 Antony Jan Loomans
 15. Deijling Antony Jan Lomans 18 nov 1808 Ommel no 795, no 825, Toponiemen
 16. Kwitantie 26 nov 1808 A.J. Loomans no 97/no 100
 17. 26 nov 1808 A.J. Lomans verponding no 97/no 100
 18. 19 nov 1808 verponding no 97/ no 100
 19. Brandverzekering 1april 1918 Peter Aarts
 20. Deijling 21 aug 1811 Pieter Berkers, zwager van JA Loomans (bijlage)
 21. Deijling JA Loomans 21 aug 1811
 22. Deijling Johannis Berkers 21 aug 1811
 23. Verkoop gemeente heide en broekgronden perceel 72 en 74 aan Jan Lomans in het Ommels broek 17 nov 1821
 24. 27 maart 1827 gebruik rosmolen door JA Lomans
 25. Staat van onroerende goederen van JA Loomans te Asten
 26. 27 sept 1830 perceel 25 en 26 Ommels broek Jan Loomans
 27. Koopakte JA Loomans 13 dec 1839 bouwland de Hittert B361
 28. 6 mei 1835 koop groes in het Ommels broek no 10 en 11 JA Lomans
 29. Kwitantie 1873 JA Lomans weiland t Vonderveldje B842
 30. Kwitantie 11 october 1867 Jan Lomans voor JA Loomans overleden op 26 september 1867 voor de memorie van aangifte
 31. 14 okt 1879 verkocht door Joh. van Helmond bouwland de molenakkers G284 (2-2-1880)
 32. Kwitantie Johannes van Helmond weiland Voorst Broekveld G 1049 27 aug 1885
 33. Kennisgeving inschrijving nationale schuld 1832
 34. Koop weiland door Joh van Helmond B729 afkomstig van kinderen van de ven 21 nov 1896
 35. 25-2-1920 aangifte peelontginning P. Aarts Peel d338+D339
 36. 12 nov1919 koop 2 percelen heide van de kinderen Slaats
 37. 10 dec 1927 koop perceel weiland g 46 door Peter Aarts afkomstig van Elisabeth van Helmond gehuwd met Johannes Eijsbouts
 38. 12 mei 1921 kinderen van Helmond bezitten boerderij in Asten G17-18 en een boerderij in Ommel B190 uit de erfenis van Joh van Helmond en Maria Loomans
 39. Verdeling deel 1 naar Petrus Aarts en deel 2 naar Peter Johannes van Helmond

Met dank aan Ria van Bussel-Aarts voor het beschikbaar stellen van de documenten.

asten_oliemolen.pdf

Hier vindt u een aantal bewerkingen van de werkgroep Oud schrift. Het zijn borgemeestersrekeningen van Someren uit 1585-1586, 1622-1626 en 1628-1629; een aantal jaren uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Uit de in de rekeningen opgetekende informatie blijkt dat ook Somerense inwoners door de legers betrokken werden in de oorlog. Door de chronologische volgorde van de boeken, lezen ze als een dagboek van de Tachtigjarige oorlog.

Doorzoekbare PDF-bestanden

rekening1585-1586.pdfrekening1622-1626-1.pdfrekening1622-1626-2.pdfrekening1628-1629.pdf

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL