logo

Jubileumboek

Presentatie van het jubileumboek

Te koop voor €30: "Verhalen uit de vergetelheid".

Op woensdag 26 oktober zijn de boeken binnengekomen en ze zijn mooi geworden. Op zondag 30 oktober 2022 was de openbare boekpresentatie in De Ruchte te Someren.

VIDEO TIJDLIJN
0:01:00 > Wim Daniëls opent de bijeenkomst.
0:02:50 > De eerste spreker is voorzitter Gerard van de Moosdijk.
0:14:45 > Daarna komt Henk Hellegers namens Brabants Heem.
0:26:00 > Piet Snijders en Theo Knoops over het boek.
0:36:10 > De broers Boumans over de brandschilderingen van hun vader.
0:42:00 > Cees Verhagen over dokter Eijnatten.
0:50:50 > Multatuli.
0:53:50 > De burgemeesters nemen een exemplaar van het boek in ontvangst.
1:06:40 > Medeoprichter van 50 jaar geleden Martien van Kuijk.
1:08:20 > Norbert en Arne Lammers.
1:14:00 > En tenslotte alle auteurs
1:18:20 > Wim Daniëls sluit de bijeenkomst.
De auteurs op het podium van links naar rechts: Piet Snijders, Cees Verhagen, Egbert Wijnen, Jeroen en Matthijs Boumans, Gerard Verdonschot, John Henkes, Wim van den Broek (afwezig), Arne en Norbert Lammers en Martien Verberne (afwezig)

De film hierboven is van de gebroeders Van Horssen.


Een dag later, maandag, komt er een e-mail van Henk Hellegers: Gerard, complimenten dat jullie er een mooi, ontspannen en feestelijk programma van gemaakt hebben. Ik had je mijn toespraak al op papier gegeven, maar zoals dat tegenwoordig gaat: bijgaand de digitale versie om voor de eeuwigheid op te slaan. In ieder geval om op te slaan en voor allen na ons om terug te kijken en lezen als er over 25 jaar weer een feestprogramma is voor 75 jaar De Vonder. Complimenten voor het boek. Heb het thuis meteen ingezien en alleen al bladerend geeft het een beeld van een echt heemkundig boek, waarin allerlei facetten van de geschiedenis van twee gemeenten uitgebreid en heel leesbaar aan bod komen. Dat strekt wel tot eer van jullie eindredacteur, die vanmiddag toch wel bepalend was voor de presentatie door Wim Daniëls.

Inhoudsopgave

“Verhalen uit de vergetelheid” is een bundel van 11 verhalen van alle kerkdorpen van de gemeenten Asten en Someren.

 1. De restauratie van het Wehrmachthuisje te Someren-Heide (Someren-Heide, 26 blz) Lees over de militaire betekenis van het Wehrmachthuisje in de oorlog, bewoning en verval na de oorlog en de recente restauratie met hulp van het Nederlandse leger.
 2. Boerenkinderen op de Ommelsche Bos (Ommel, 36 blz). Pure nostalie.
 3. Veenkolonie De Moost, een land van lang geleden (Heusen en Someren-Eind, 48 blz) Het had een dorp kunnen worden als Helenaveen maar het is al lang van de aardbodem weggevaagd.
 4. Architect Lambert de Vries, waar we geen weet of oog voor hebben (Asten, Ommel, Heusden, Lierop, Someren en Someren-Eind, 42 blz) De gemeenten Asten en Someren staan vol gebouwen van Lambert de Vries. Lees hoe deze architectuur onze gemeenten met elkaar verbindt.
 5. Someren en zijn geneesheren, in het bijzonder dokter Eijnatten (Someren, Someren-Eind en Lierop, 34 blz) De eerste dokter van Someren was een kleurrijk figuur, mateloos bewonderd en gevreesd, en nog bevriend met dokter Wiegersma ook. Het blijft een raadsel waarom hij Someren als vestigingsplaats uitgekozen had.
 6. De Astense schrijver Hollidee (Asten, 32 blz) Asten heeft een schrijver gehad die slechts één boek geschreven heeft en die meteen door Multatuli en Vincent van Gogh bewonderd werd. Deze man mag wat bekender in zijn eigen dorp worden. Lees het mooie verhaal van Peer de Wever.
 7. Het gebrandschilderde werk van H.F.M. Boumans, glazenier te Asten (Asten, 77 blz) De meeste Astenearen zullen zijn naam wel gekend hebben maar kennen zijn werk niet. Bewonder hier het volledige oeuvre van misschien wel Astens grootste kunstenaar.
 8. Van Postel naar Hogaarde (Someren, 17 blz) In Someren is aan De Postel het gebouwencomplex Hogaarde gelegen. De naam Postel is in Someren al eeuwenoud terwijl de naam Hogaarde betrekkelijk nieuw is. Wat is de geschiedenis van deze twee namen?
 9. Johannes Hoogaerts, plebaan van de Sint-Jan en deken van ’s-Hertogenbosch (Someren, 12 blz) Johannes Hoogaerts werd in 1758 gedoopt in de schuurkerk aan de Postel in Someren. Na zijn studie aan de Leuvens universiteit schopt hij het uiteindelijk tot naaste medewerker van de bisschop van ’s-Hertogenbosch. Wie was deze man?
 10. Waar in Lierop lag het Slotje? (Lierop, 22 blz) Het bestaan van Het Slotje, kasteel van Lierop, is uit de archieven bekend maar de locatie ervan niet. Ga in de buurt van sluis 9 op het fietspad staan en kijk naar het het oude molenhuis, het witte huis aan de overzijde van het kanaal. Daar waar nu het kanaal is zou het Slopje gestaan hebben. Lees waarom wij dat denken.
 11. Niet iedereen was blij (Someren-Eind, 8 blz) De oorlog is voorbij en nog sterven er mensen door de springstoffen die de oorlog nagelaten heeft. Gedenk ook deze slachtoffers.

ERRATA

Elk boek bevat onvolkomenheden, dan zal met dit boek niet anders zijn. Ziet u iets geks in het boek, meld het mij op:
theo.knoops@heemkundekringdevonder.nl

 1. Blz 6, verhaal 5: de alinea's 9 t/m 20 staan ten onrechte bij verhaal 7.
 2. Blz 205, (Dr. F. Broos (Frans)) moet zijn (Dr. Pierre (P.A.J.F.) Broos)
 3. Blz 206, (Dr. Broos stierf op 22 september 1988) moet zijn (Dr. Broos stierf op 16 oktober 1988.)
 4. Algemeen, bij de eerste druk ontbreekt een ISBN-nummer, ik zou dat aanvragen, want dan is dit boek landelijk traceerbaar bij bibliotheken, boekhandelaren enz.
 5. Blz 248, het onderschrift onder de afbeeldingen naar LINKS uitlijnen
 6. Blz 250, voetnoot 2: oudste zoon, Matthijs, -> geen komma’s; dus oudste zoon Matthijs
 7. Blz 256, voetnoot 8: Mart-Hein -> Marthein
 8. Op pagina 257 staat dat de machinefabriek Van Vliet, indertijd nog gevestigd was aan de Geurtseweg in Nijmegen. Dat moet zijn de Weurtseweg.
 9. Blz 259, tweede regel: Uhlingsheide -> Ulingsheide
 10. Blz 259, onderschriften zo plaatsen dat ze onder de betreffende afbeelding staan
 11. Blz 260, onderschriften zo plaatsen dat ze onder de betreffende afbeelding staan
 12. Blz 261, onderschriften zo plaatsen dat ze onder de betreffende afbeelding staan
 13. Blz 262, onderschriften zo plaatsen dat ze onder de betreffende afbeelding staan
 14. Blz 263, onderschriften zo plaatsen dat ze onder de betreffende afbeelding staan
 15. Blz 268, hier de inlegvellen plaatsen, dus vier extra pagina’s, Jeroen Boumans heeft de digitale versie
 16. Blz 269, tussen eerste en tweede regel een witregel plaatsen
 17. Blz 269, achter 1948 een komma plaatsen
 18. Blz 270, maak van de onderste zeven afbeeldingen een aparte pagina, dan komen de details beter tot hun recht
 19. Blz 272, j’yaye -> j’y aye
 20. Blz 292, voetnoot 233 wit (opaline) glas -> wit glas (opaline)
 21. Blz 309, zet LENTE enz exact onder de betreffende afbeelding
 22. Blz 312, witregel plaatsen tussen eerste en tweede regel
 23. Blz 320, onderschrift onderste plaatje rechts: Deken van Hout ->Deken Van Hout
 24. Blz 324, ‘t -> het
 25. Blz 342, Simonpeijke -> Simonspeijke
 26. Algemeen, ook de verwijzingen in de tekst naar andere pagina’s moeten worden aangepast, maar kan pas na de drukproeven

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL