logo

Anbi

ANBI-status van De Vonder

anbi

Heemkundekring De Vonder Asten-Someren is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8058 87 970. Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. De Heemkundekring hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en donaties.

Verslagen

Klik aan om te openen in nieuw window:
Huishoudelijk_reglement_november_2017.pdf
Jaarverslag_2022.pdf
Statuten_2005.pdf

Donaties

Mocht u de heemkundekring een warm hart toedragen, dan wilt u ons wellicht ook steunen met een donatie.

  • Uw gift is welkom op rekeningnummer NL34 RABO 0148 0778 97
  • Ten name van Heemkundekring De Vonder Asten-Someren
  • Molenstraat 10, 5721 EW Someren
  • Voor stortingen vanuit het buitenland:
    RABONL2U/ NL34 RABO 0148 0778 97
  • Het RSIN of fiscaal nummer is 8058 87 970
  • Inschrijving KvK onder nummer 40235494

Lees hier meer over schenken met fiscaal voordeel

Het bestuur