vonder kop
vonder kop

De leden van deze werkgroep verzorgen het kwartaalblad De Vonder. 

Het drukwerk zelf wordt uitbesteed aan een professionele drukker. 

De werkgroep komt 1x per maand bij elkaar om de artikelen voor te bereiden en de taken te verdelen. 

Er zijn voor deelname aan deze werkgroep geen specifieke kwaliteiten nodig behalve dat een redelijke kennis van de Nederlandse taal wel van belang is.

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren, open op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 7 tot 9 uur.
Voor bezoek aan het Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren, dit vragen in het heemhuis.