vonder kop
vonder kop

» Werkgroep

Heemkamer

  • Cees Verhagen contactpersoon
    | c.verhagen54@upcmail.nl
  • Louis van den Bosch
  • Peter van Bussel
  • Huub Hofland
  • Geert Hurkmans
  • Peter van der Vorst
  • Bart van de Wiel

De werkgroep beheert de gebruiksvoorwerpen in de expositieruimte van de Heemkamer en opslag van  overige niet-tentoongestelde gebruiksgoederen.  

VACATURE

Functie: Inventarisatiewerkzaamheden

De werkgroep Heemkamer is op zoek naar een persoon, man of vrouw, die bereid is de inventaris van de Heemkamer uit te voeren.

Dit betekent dat alle voorwerpen digitaal in beeld gebracht dienen te worden en wel bij voorkeur in een excel spreadsheet. Ondersteuning wordt geleverd door leden van de werkgroep.

De benodigde tijd hiervoor kan naar eigen behoefte, beschikbare tijd of tempo worden ingezet in samenwerking met een lid van de werkgroep.

Na de uitgevoerde inventarisatie stopt in principe dit project.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met secretariaat van onze vereniging www.hkkdevonder@xs4all.nl

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren, open op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 7 tot 9 uur.
Voor bezoek aan het Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren, dit vragen in het heemhuis.