vonder kop
vonder kop

» Werkgroep

Archeologie

 • Willem van den Bosch contactpersoon
  06-23454840 | willem@vandenbosch.co
 • Ria Berkvens
 • Bas van den Bosch
 • Ad Bukkems
 • Peter van Bussel
 • Joop van Doorn
 • Henk van den Einden
 • Leo Groels
 • Hans van de Laarschot
 • Wim Londeman
 • Martien van de Mortel
 • Jacques van Ooijen
 • Stef Vossen
 • Jos van der Weerden

De leden van de werkgroep Archeologie zijn vooral ge├»nteresseerd in historisch materiaal en sporen die zich in de bodem bevinden of daaruit tevoorschijn komen. Vervolgens bestuderen zij de vondsten en leggen e.e.a. vast (foto/verslagen). Als het mogelijk is reconstrueren zij met de gevonden resten het oorspronkelijke product en voegen het dan toe aan de bestaande verzameling en laten het zien in het Archeologiehuis. 

Ook komt het voor dat de gemeenten Asten en Someren en/of archeologische adviesbureaus een beroep doen op de werkgroep archeologie leden om te assisteren bij de opgravingen.  

Voor deelname aan deze werkgroep worden geen speciale eisen gesteld maar het is wel aan te bevelen om enige (basis)kennis te hebben of te krijgen van archeologie. Daarvoor zijn specifieke cursussen te volgen.

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren, open op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 7 tot 9 uur.
Voor bezoek aan het Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren, dit vragen in het heemhuis.