» Werkgroep Bibliotheek

Bibliotheek

  • Pieter van Hoek contactpersoon
    06-47397595 | p.hoek8@chello.nl
  • Jos Ceelen
  • Cor Fransen
  • Paul Gianotten
  • Jan Looijmans
  • Hen van Seccelen

Alle aangeboden historische informatie wordt door de werkgroep op een verantwoorde wijze geïnventariseerd en digitaal opgeslagen en/of bewaard. 

Verder verzorgen zij de aan- en verkoop van boeken, tijdschriften en dvd’s die in de webwinkel opgenomen zijn.

VACATURE

Functie: Digitaal rubriceren van ontvangen documenten, boeken, fotomateriaal e.d.

De werkgroep Bibliotheek en Archief is op zoek naar een persoon, man of vrouw, die bereid is ontvangen zaken van derden systematisch te registreren in een bestaand digitaal spreadsheetbestand (Excel). De benodigde tijd hiervoor kan naar beschikbare tijd en tempo worden ingezet. Gedacht moet worden aan ca. 2 uur per week. Ondersteuning kan worden geleverd door een of meerdere leden van de werkgroep.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met secretariaat van onze vereniging www.hkkdevonder@xs4all.nl

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren
Open op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur.
Voor bezoek aan het Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren, dit vragen in het heemhuis.