» Werkgroep Archeologie

 • Willem van den Bosch contactpersoon
  06-23454840 | wamvandenbosch@gmail.com
 • Ria Berkvens
 • Bas van den Bosch
 • Ad Bukkems
 • Peter van Bussel
 • Joop van Doorn
 • Leo Groels
 • Hans van de Laarschot
 • Wim Londeman
 • Martien van de Mortel
 • Jacques van Ooijen
 • Stef Vossen
 • Jos van der Weerden
foto

De leden van de werkgroep Archeologie zijn vooral ge├»nteresseerd in historisch materiaal en sporen die zich in de bodem bevinden of daaruit tevoorschijn komen. Vervolgens bestuderen zij de vondsten en leggen e.e.a. vast. Als het mogelijk is reconstrueren zij met de gevonden resten het oorspronkelijke product en voegen het dan toe aan de bestaande verzameling en laten het zien in het Archeologiehuis. 

Ook komt het voor dat de gemeenten Asten, Someren of archeologische adviesbureaus een beroep doen op de werkgroep archeologie leden om te assisteren bij de opgravingen.  

Wat is er zoal gebeurd, de laatste jaren?

2007 Terhofstadlaan Someren
2007-2008 Waterdael III Someren
2011 Assistentie verleend bij de opgravingen aan de Ter Hofstadlaan.
2011 Onze archeoloog Engelie Hoeben + ontvangt de Vrijwilligersschaal van de gemeente Someren
2012 Contactpersoon archeoloog Willem van den Bosch ontvangt de Dr. Knippenbergprijs
2012 Onthulling van het krijgersgraf in het Archologiehuis
2013 Reconstructie van het Onderduikerskamp op Moorsel, Lierop
2014 Astense Aa meanderen
2014 Avennelaan Someren
2015 Oprichting van het Hapshuis, IJzertijdhuis
2015 Assistentie verleend bij het locatieonderzoek naar de fundamenten van het kasteel van Mierlo
2015-2016 Koningsplein Asten
2015 Molenplein Molenakkers Asten
2016 Grafheuvels Oerle
2016 Sijlkensstraat Someren
2016 Witvrouwenberg Someren
2016 Petrus- en Paulusscholen Someren
2017 Veterinair Centrum Someren
2017 Somerse vennen

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren
Open op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur.
Voor bezoek aan het Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren, dit vragen in het heemhuis.