logo

max of neo

» Toponiemen Naamsverklaring

Jacques van der Velden, lid van de werkgroep Topniemen, doet onderzoek naar herkomst en betekenis van locale veldnamen, ook wel toponiemen genoemd. Met enige regelmaat publiceert hij zijn bevindingen als artikelen in ons verenigingsblad De Vonder en hij doet dat in een makkelijk leesbare stijl. Deze pagina brengt al zijn artikelen onder de aandacht. Steeds ziet u een afbeelding uit een artikel met daaronder de eerste alinea.

Wilt u meer weten over een genoemde veldnaam, klik dan de de bijbehorende link [...lees in De Vonder..] en meteen verschijnt het artikel op uw scherm.
(Ziet u niet meteen het artikel maar wel de voorpagina, herkenbaar aan de afbeelding van een brug, blader dan in de pdf naar de juiste bladzijde.)

AMSLOBERG DEEL 1

Card image

Asten en Someren waren ooit grensdorpen van het voormalige hertogdom Brabant. Aan de andere kant van de grens bevond zich het hertogdom Gelre, waartoe ook het Land van Weert behoorde. Vanaf het begin van de veertiende eeuw oefenden de heren Van Hor.....

AMSLOBERG DEEL 2

Card image

Vechten rond een plek waar merels zingen. Al in 1454 klaagden de inwoners van Someren bij hun hertog Philips van Bourgondië over de wandaden van de Weertenaren. Zij zouden dagelijks in grote groepen op de gemeynt van Someren heide maaien en turf s.....

balisboom

Card image

Op dinsdag 24 september 1987 stond op de agenda van de gemeenteraad van Someren het onderwerp‘nieuwe straatnamen’. In bestemmingsplan ́de Renkant ́moesten drie wegen van namen worden voorzien. Voorgesteld werden Bruiseldonk, Luitenakker en Ba.....

Behelp

Card image

Via de Wolfsberg, Voorste Heusden, Middelste Heusden, Achterste Heusden kom je in de Behelp. Hier staan de laatste hoeven van Asten aan de oude route naar Nederweert. In dit artikel ga ik op zoek naar een verklaring voor Behelp. De oudste schrifte.....

Boksenberg

Card image

Het is even wennen, een berg begroeid met boksen. Een waslijn behangen met ondergoed en broeken wapperend in de wind ergens op een hoger gelegenveld in de buurt van een hoeve? Zou dit tafereel in de verte de indruk kunnen wekken van één met bokse.....

De Bleeken

Card image

Op dit moment worden in opdracht van de gemeente Asten, werkzaamheden uitgevoerd voor herstel van DE BLEEKEN in de Dennendijkse bossen. Dit verhaal wil vooral een zoektocht zijn naar de betekenis van het woord BLEEK. Wanneer ik iemand van mijn gene.....

De Rùjk

Card image

Het was Piet Aarts die tijdens de vergadering van de toponiemen-werkgroep deze naam ter tafel bracht. Hij zocht een verklaring voor De Rùjk. Er waren vooral veel twijfels over de spelling, maar een oplossing voor zijn probleem kwam niet in zicht. .....

Den Drank

Card image

Dit verhaal gaat over een grenspaal, die ooit de grens markeerde tussen Asten en Vlierden, waar het vee zich kon laven aan het water uit de Peel, op een plaats waar een voetpad de Astense Aa overstak. Hendrik van Cuyk, heer van Asten erkent in een g.....

De Rockenbergh

Card image

Er bestaan niet alleen oude vergeten groenten zoals pastinaak, schorseneren, aardperen enzovoort, maar ook oude vergeten toponiemen. Toponiemen die al vóór 1500 voorkwamen, maar in de afgelopen paar eeuwen in de vergetelheid zijn geraakt. Het gaa.....

Lielaer Liender

Card image

Waarom is toveraar een raar woord en luisteraar niet? Waarom is Hendrik een typisch Nederlandse naam? Wat heeft dat met Lielaer te maken? Wat betekent Lielaer? Bent u nieuwsgierig geworden? Deze en meer antwoorden vindt u in dit artikel......

Packador

Card image

Tennis is mijn favoriete sport. Om die reden ben ik dikwijls bij TV Packador te gast geweest. Deze naam intrigeert mij overigens al heel lang. Ze werd voorgesteld door registrator André Remery toen in Someren-Dorp een nieuwe tennisclub werd opger.....

Scorkene

Card image

In een boek over Lierop kwam ik de grenspaal Scorkene of Scureken tegen. Ik kreeg totaal geen beeld bij deze naam. Samenhang met schortje, schurk boef, wrijfpaal of scheurtje ligt niet erg voor de hand. Schuurtje zou misschien nog kunnen. Dit verh.....

Ten Parre

Card image

In het boek Asten 800 is een voor Asten belangrijke ontdekking wereldkundig gemaakt. Namelijk, het goed Ten Parre moet gelocaliseerd worden in het dorp ongeveer bij de kerk. Voorheen dacht men dat dit goed in de omgeving van de Slotweg op Ostade la.....

Trimpert

Card image

Mij werd gevraagd of ik wist wat het toponiem Trimpert betekent. Eerlijk gezegd, mij klonk het niet bekend in de oren. Alleen in de dorpen Asten, Mierlo en Liessel heb ik deze naam gevonden. Voor Asten en Mierlo kwamen de kadasterkaarten van het A.....

Verhyndert Hindert

Card image

Familienamen gaan dikwijls terug op voornamen, beroepsnamen en plaatsnamen, maar ook een belangrijk aantal verwijst naar gebiedsnamen. Ditsoort namen begint meestal met van de, van der ofvan den. De aanhef van der wordt dikwijls samengetrokken tot .....

AMSLOBERG DEEL 1

Card image

Asten en Someren waren ooit grensdorpen van het voormalige hertogdom Brabant. Aan de andere kant van de grens bevond zich het hertogdom Gelre, waartoe ook het Land van Weert behoorde. Vanaf het begin van de veertiende eeuw oefenden de heren Van Hor.....

AMSLOBERG DEEL 2

Card image

Vechten rond een plek waar merels zingen. Al in 1454 klaagden de inwoners van Someren bij hun hertog Philips van Bourgondië over de wandaden van de Weertenaren. Zij zouden dagelijks in grote groepen op de gemeynt van Someren heide maaien en turf s.....

balisboom

Card image

Op dinsdag 24 september 1987 stond op de agenda van de gemeenteraad van Someren het onderwerp‘nieuwe straatnamen’. In bestemmingsplan ́de Renkant ́moesten drie wegen van namen worden voorzien. Voorgesteld werden Bruiseldonk, Luitenakker en Ba.....

Behelp

Card image

Via de Wolfsberg, Voorste Heusden, Middelste Heusden, Achterste Heusden kom je in de Behelp. Hier staan de laatste hoeven van Asten aan de oude route naar Nederweert. In dit artikel ga ik op zoek naar een verklaring voor Behelp. De oudste schrifte.....

Boksenberg

Card image

Het is even wennen, een berg begroeid met boksen. Een waslijn behangen met ondergoed en broeken wapperend in de wind ergens op een hoger gelegenveld in de buurt van een hoeve? Zou dit tafereel in de verte de indruk kunnen wekken van één met bokse.....

De Bleeken

Card image

Op dit moment worden in opdracht van de gemeente Asten, werkzaamheden uitgevoerd voor herstel van DE BLEEKEN in de Dennendijkse bossen. Dit verhaal wil vooral een zoektocht zijn naar de betekenis van het woord BLEEK. Wanneer ik iemand van mijn gene.....

De Rùjk

Card image

Het was Piet Aarts die tijdens de vergadering van de toponiemen-werkgroep deze naam ter tafel bracht. Hij zocht een verklaring voor De Rùjk. Er waren vooral veel twijfels over de spelling, maar een oplossing voor zijn probleem kwam niet in zicht. .....

Den Drank

Card image

Dit verhaal gaat over een grenspaal, die ooit de grens markeerde tussen Asten en Vlierden, waar het vee zich kon laven aan het water uit de Peel, op een plaats waar een voetpad de Astense Aa overstak. Hendrik van Cuyk, heer van Asten erkent in een g.....

De Rockenbergh

Card image

Er bestaan niet alleen oude vergeten groenten zoals pastinaak, schorseneren, aardperen enzovoort, maar ook oude vergeten toponiemen. Toponiemen die al vóór 1500 voorkwamen, maar in de afgelopen paar eeuwen in de vergetelheid zijn geraakt. Het gaa.....

Lielaer Liender

Card image

Waarom is toveraar een raar woord en luisteraar niet? Waarom is Hendrik een typisch Nederlandse naam? Wat heeft dat met Lielaer te maken? Wat betekent Lielaer? Bent u nieuwsgierig geworden? Deze en meer antwoorden vindt u in dit artikel......

Packador

Card image

Tennis is mijn favoriete sport. Om die reden ben ik dikwijls bij TV Packador te gast geweest. Deze naam intrigeert mij overigens al heel lang. Ze werd voorgesteld door registrator André Remery toen in Someren-Dorp een nieuwe tennisclub werd opger.....

Scorkene

Card image

In een boek over Lierop kwam ik de grenspaal Scorkene of Scureken tegen. Ik kreeg totaal geen beeld bij deze naam. Samenhang met schortje, schurk boef, wrijfpaal of scheurtje ligt niet erg voor de hand. Schuurtje zou misschien nog kunnen. Dit verh.....

Ten Parre

Card image

In het boek Asten 800 is een voor Asten belangrijke ontdekking wereldkundig gemaakt. Namelijk, het goed Ten Parre moet gelocaliseerd worden in het dorp ongeveer bij de kerk. Voorheen dacht men dat dit goed in de omgeving van de Slotweg op Ostade la.....

Trimpert

Card image

Mij werd gevraagd of ik wist wat het toponiem Trimpert betekent. Eerlijk gezegd, mij klonk het niet bekend in de oren. Alleen in de dorpen Asten, Mierlo en Liessel heb ik deze naam gevonden. Voor Asten en Mierlo kwamen de kadasterkaarten van het A.....

Verhyndert Hindert

Card image

Familienamen gaan dikwijls terug op voornamen, beroepsnamen en plaatsnamen, maar ook een belangrijk aantal verwijst naar gebiedsnamen. Ditsoort namen begint meestal met van de, van der ofvan den. De aanhef van der wordt dikwijls samengetrokken tot .....

AMSLOBERG DEEL 1

Card image

Asten en Someren waren ooit grensdorpen van het voormalige hertogdom Brabant. Aan de andere kant van de grens bevond zich het hertogdom Gelre, waartoe ook het Land van Weert behoorde. Vanaf het begin van de veertiende eeuw oefenden de heren Van Hor.....

AMSLOBERG DEEL 2

Card image

Vechten rond een plek waar merels zingen. Al in 1454 klaagden de inwoners van Someren bij hun hertog Philips van Bourgondië over de wandaden van de Weertenaren. Zij zouden dagelijks in grote groepen op de gemeynt van Someren heide maaien en turf s.....

balisboom

Card image

Op dinsdag 24 september 1987 stond op de agenda van de gemeenteraad van Someren het onderwerp‘nieuwe straatnamen’. In bestemmingsplan ́de Renkant ́moesten drie wegen van namen worden voorzien. Voorgesteld werden Bruiseldonk, Luitenakker en Ba.....

Behelp

Card image

Via de Wolfsberg, Voorste Heusden, Middelste Heusden, Achterste Heusden kom je in de Behelp. Hier staan de laatste hoeven van Asten aan de oude route naar Nederweert. In dit artikel ga ik op zoek naar een verklaring voor Behelp. De oudste schrifte.....

Boksenberg

Card image

Het is even wennen, een berg begroeid met boksen. Een waslijn behangen met ondergoed en broeken wapperend in de wind ergens op een hoger gelegenveld in de buurt van een hoeve? Zou dit tafereel in de verte de indruk kunnen wekken van één met bokse.....

De Bleeken

Card image

Op dit moment worden in opdracht van de gemeente Asten, werkzaamheden uitgevoerd voor herstel van DE BLEEKEN in de Dennendijkse bossen. Dit verhaal wil vooral een zoektocht zijn naar de betekenis van het woord BLEEK. Wanneer ik iemand van mijn gene.....

De Rùjk

Card image

Het was Piet Aarts die tijdens de vergadering van de toponiemen-werkgroep deze naam ter tafel bracht. Hij zocht een verklaring voor De Rùjk. Er waren vooral veel twijfels over de spelling, maar een oplossing voor zijn probleem kwam niet in zicht. .....

Den Drank

Card image

Dit verhaal gaat over een grenspaal, die ooit de grens markeerde tussen Asten en Vlierden, waar het vee zich kon laven aan het water uit de Peel, op een plaats waar een voetpad de Astense Aa overstak. Hendrik van Cuyk, heer van Asten erkent in een g.....

De Rockenbergh

Card image

Er bestaan niet alleen oude vergeten groenten zoals pastinaak, schorseneren, aardperen enzovoort, maar ook oude vergeten toponiemen. Toponiemen die al vóór 1500 voorkwamen, maar in de afgelopen paar eeuwen in de vergetelheid zijn geraakt. Het gaa.....

Lielaer Liender

Card image

Waarom is toveraar een raar woord en luisteraar niet? Waarom is Hendrik een typisch Nederlandse naam? Wat heeft dat met Lielaer te maken? Wat betekent Lielaer? Bent u nieuwsgierig geworden? Deze en meer antwoorden vindt u in dit artikel......

Packador

Card image

Tennis is mijn favoriete sport. Om die reden ben ik dikwijls bij TV Packador te gast geweest. Deze naam intrigeert mij overigens al heel lang. Ze werd voorgesteld door registrator André Remery toen in Someren-Dorp een nieuwe tennisclub werd opger.....

Scorkene

Card image

In een boek over Lierop kwam ik de grenspaal Scorkene of Scureken tegen. Ik kreeg totaal geen beeld bij deze naam. Samenhang met schortje, schurk boef, wrijfpaal of scheurtje ligt niet erg voor de hand. Schuurtje zou misschien nog kunnen. Dit verh.....

Ten Parre

Card image

In het boek Asten 800 is een voor Asten belangrijke ontdekking wereldkundig gemaakt. Namelijk, het goed Ten Parre moet gelocaliseerd worden in het dorp ongeveer bij de kerk. Voorheen dacht men dat dit goed in de omgeving van de Slotweg op Ostade la.....

Trimpert

Card image

Mij werd gevraagd of ik wist wat het toponiem Trimpert betekent. Eerlijk gezegd, mij klonk het niet bekend in de oren. Alleen in de dorpen Asten, Mierlo en Liessel heb ik deze naam gevonden. Voor Asten en Mierlo kwamen de kadasterkaarten van het A.....

Verhyndert Hindert

Card image

Familienamen gaan dikwijls terug op voornamen, beroepsnamen en plaatsnamen, maar ook een belangrijk aantal verwijst naar gebiedsnamen. Ditsoort namen begint meestal met van de, van der ofvan den. De aanhef van der wordt dikwijls samengetrokken tot .....

AMSLOBERG DEEL 1

Card image

Asten en Someren waren ooit grensdorpen van het voormalige hertogdom Brabant. Aan de andere kant van de grens bevond zich het hertogdom Gelre, waartoe ook het Land van Weert behoorde. Vanaf het begin van de veertiende eeuw oefenden de heren Van Hor.....

AMSLOBERG DEEL 2

Card image

Vechten rond een plek waar merels zingen. Al in 1454 klaagden de inwoners van Someren bij hun hertog Philips van Bourgondië over de wandaden van de Weertenaren. Zij zouden dagelijks in grote groepen op de gemeynt van Someren heide maaien en turf s.....

balisboom

Card image

Op dinsdag 24 september 1987 stond op de agenda van de gemeenteraad van Someren het onderwerp‘nieuwe straatnamen’. In bestemmingsplan ́de Renkant ́moesten drie wegen van namen worden voorzien. Voorgesteld werden Bruiseldonk, Luitenakker en Ba.....

Behelp

Card image

Via de Wolfsberg, Voorste Heusden, Middelste Heusden, Achterste Heusden kom je in de Behelp. Hier staan de laatste hoeven van Asten aan de oude route naar Nederweert. In dit artikel ga ik op zoek naar een verklaring voor Behelp. De oudste schrifte.....

Boksenberg

Card image

Het is even wennen, een berg begroeid met boksen. Een waslijn behangen met ondergoed en broeken wapperend in de wind ergens op een hoger gelegenveld in de buurt van een hoeve? Zou dit tafereel in de verte de indruk kunnen wekken van één met bokse.....

De Bleeken

Card image

Op dit moment worden in opdracht van de gemeente Asten, werkzaamheden uitgevoerd voor herstel van DE BLEEKEN in de Dennendijkse bossen. Dit verhaal wil vooral een zoektocht zijn naar de betekenis van het woord BLEEK. Wanneer ik iemand van mijn gene.....

De Rùjk

Card image

Het was Piet Aarts die tijdens de vergadering van de toponiemen-werkgroep deze naam ter tafel bracht. Hij zocht een verklaring voor De Rùjk. Er waren vooral veel twijfels over de spelling, maar een oplossing voor zijn probleem kwam niet in zicht. .....

Den Drank

Card image

Dit verhaal gaat over een grenspaal, die ooit de grens markeerde tussen Asten en Vlierden, waar het vee zich kon laven aan het water uit de Peel, op een plaats waar een voetpad de Astense Aa overstak. Hendrik van Cuyk, heer van Asten erkent in een g.....

De Rockenbergh

Card image

Er bestaan niet alleen oude vergeten groenten zoals pastinaak, schorseneren, aardperen enzovoort, maar ook oude vergeten toponiemen. Toponiemen die al vóór 1500 voorkwamen, maar in de afgelopen paar eeuwen in de vergetelheid zijn geraakt. Het gaa.....

Lielaer Liender

Card image

Waarom is toveraar een raar woord en luisteraar niet? Waarom is Hendrik een typisch Nederlandse naam? Wat heeft dat met Lielaer te maken? Wat betekent Lielaer? Bent u nieuwsgierig geworden? Deze en meer antwoorden vindt u in dit artikel......

Packador

Card image

Tennis is mijn favoriete sport. Om die reden ben ik dikwijls bij TV Packador te gast geweest. Deze naam intrigeert mij overigens al heel lang. Ze werd voorgesteld door registrator André Remery toen in Someren-Dorp een nieuwe tennisclub werd opger.....

Scorkene

Card image

In een boek over Lierop kwam ik de grenspaal Scorkene of Scureken tegen. Ik kreeg totaal geen beeld bij deze naam. Samenhang met schortje, schurk boef, wrijfpaal of scheurtje ligt niet erg voor de hand. Schuurtje zou misschien nog kunnen. Dit verh.....

Ten Parre

Card image

In het boek Asten 800 is een voor Asten belangrijke ontdekking wereldkundig gemaakt. Namelijk, het goed Ten Parre moet gelocaliseerd worden in het dorp ongeveer bij de kerk. Voorheen dacht men dat dit goed in de omgeving van de Slotweg op Ostade la.....

Trimpert

Card image

Mij werd gevraagd of ik wist wat het toponiem Trimpert betekent. Eerlijk gezegd, mij klonk het niet bekend in de oren. Alleen in de dorpen Asten, Mierlo en Liessel heb ik deze naam gevonden. Voor Asten en Mierlo kwamen de kadasterkaarten van het A.....

Verhyndert Hindert

Card image

Familienamen gaan dikwijls terug op voornamen, beroepsnamen en plaatsnamen, maar ook een belangrijk aantal verwijst naar gebiedsnamen. Ditsoort namen begint meestal met van de, van der ofvan den. De aanhef van der wordt dikwijls samengetrokken tot .....

AMSLOBERG DEEL 1

Card image

Asten en Someren waren ooit grensdorpen van het voormalige hertogdom Brabant. Aan de andere kant van de grens bevond zich het hertogdom Gelre, waartoe ook het Land van Weert behoorde. Vanaf het begin van de veertiende eeuw oefenden de heren Van Hor.....

AMSLOBERG DEEL 2

Card image

Vechten rond een plek waar merels zingen. Al in 1454 klaagden de inwoners van Someren bij hun hertog Philips van Bourgondië over de wandaden van de Weertenaren. Zij zouden dagelijks in grote groepen op de gemeynt van Someren heide maaien en turf s.....

balisboom

Card image

Op dinsdag 24 september 1987 stond op de agenda van de gemeenteraad van Someren het onderwerp‘nieuwe straatnamen’. In bestemmingsplan ́de Renkant ́moesten drie wegen van namen worden voorzien. Voorgesteld werden Bruiseldonk, Luitenakker en Ba.....

Behelp

Card image

Via de Wolfsberg, Voorste Heusden, Middelste Heusden, Achterste Heusden kom je in de Behelp. Hier staan de laatste hoeven van Asten aan de oude route naar Nederweert. In dit artikel ga ik op zoek naar een verklaring voor Behelp. De oudste schrifte.....

Boksenberg

Card image

Het is even wennen, een berg begroeid met boksen. Een waslijn behangen met ondergoed en broeken wapperend in de wind ergens op een hoger gelegenveld in de buurt van een hoeve? Zou dit tafereel in de verte de indruk kunnen wekken van één met bokse.....

De Bleeken

Card image

Op dit moment worden in opdracht van de gemeente Asten, werkzaamheden uitgevoerd voor herstel van DE BLEEKEN in de Dennendijkse bossen. Dit verhaal wil vooral een zoektocht zijn naar de betekenis van het woord BLEEK. Wanneer ik iemand van mijn gene.....

De Rùjk

Card image

Het was Piet Aarts die tijdens de vergadering van de toponiemen-werkgroep deze naam ter tafel bracht. Hij zocht een verklaring voor De Rùjk. Er waren vooral veel twijfels over de spelling, maar een oplossing voor zijn probleem kwam niet in zicht. .....

Den Drank

Card image

Dit verhaal gaat over een grenspaal, die ooit de grens markeerde tussen Asten en Vlierden, waar het vee zich kon laven aan het water uit de Peel, op een plaats waar een voetpad de Astense Aa overstak. Hendrik van Cuyk, heer van Asten erkent in een g.....

De Rockenbergh

Card image

Er bestaan niet alleen oude vergeten groenten zoals pastinaak, schorseneren, aardperen enzovoort, maar ook oude vergeten toponiemen. Toponiemen die al vóór 1500 voorkwamen, maar in de afgelopen paar eeuwen in de vergetelheid zijn geraakt. Het gaa.....

Lielaer Liender

Card image

Waarom is toveraar een raar woord en luisteraar niet? Waarom is Hendrik een typisch Nederlandse naam? Wat heeft dat met Lielaer te maken? Wat betekent Lielaer? Bent u nieuwsgierig geworden? Deze en meer antwoorden vindt u in dit artikel......

Packador

Card image

Tennis is mijn favoriete sport. Om die reden ben ik dikwijls bij TV Packador te gast geweest. Deze naam intrigeert mij overigens al heel lang. Ze werd voorgesteld door registrator André Remery toen in Someren-Dorp een nieuwe tennisclub werd opger.....

Scorkene

Card image

In een boek over Lierop kwam ik de grenspaal Scorkene of Scureken tegen. Ik kreeg totaal geen beeld bij deze naam. Samenhang met schortje, schurk boef, wrijfpaal of scheurtje ligt niet erg voor de hand. Schuurtje zou misschien nog kunnen. Dit verh.....

Ten Parre

Card image

In het boek Asten 800 is een voor Asten belangrijke ontdekking wereldkundig gemaakt. Namelijk, het goed Ten Parre moet gelocaliseerd worden in het dorp ongeveer bij de kerk. Voorheen dacht men dat dit goed in de omgeving van de Slotweg op Ostade la.....

Trimpert

Card image

Mij werd gevraagd of ik wist wat het toponiem Trimpert betekent. Eerlijk gezegd, mij klonk het niet bekend in de oren. Alleen in de dorpen Asten, Mierlo en Liessel heb ik deze naam gevonden. Voor Asten en Mierlo kwamen de kadasterkaarten van het A.....

Verhyndert Hindert

Card image

Familienamen gaan dikwijls terug op voornamen, beroepsnamen en plaatsnamen, maar ook een belangrijk aantal verwijst naar gebiedsnamen. Ditsoort namen begint meestal met van de, van der ofvan den. De aanhef van der wordt dikwijls samengetrokken tot .....

XS
SM
MD
LG
XL

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren -> wegens corona gesloten voor bezoekers
Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren -> wegens corona gesloten voor bezoekers