» Lezingen En Excursies

GAAT NIET DOOR (Jaarvergadering en presentatie over kadaster Mierlo en Asten)

 • Spreker: Rini van de Laar en Peter van den Boogaard
 • Datum: woensdag 08 april 2020
 • Locatie: Zaal Hotel Centraal
 • Adres: Wilhelminaplein 3, Someren
 • Aanvang: 20:00 uur
 • Toegang: alleen leden
 • Kosten: gratis
Meerdere heemkundekringen in Noord-Brabant en Limburg werken samen in het Aezel-project. Aezel staat voor Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen. Dit project heeft tot doel de versnipperde erfgoedinformatie in Zuid-Nederland te verzamelen en te publiceren. Heemkundekring Myerle te Mierlo is het centrale punt van waaruit alle aangesloten heemkundekringen samenwerken.

Als basis wordt de oorspronkelijke kadasterkaart uit 1832 gebruikt en de daarbij behorende administratieve gegevens zoals eigenaar, grondgebruik en grootte. Naast het Kadaster zijn er nog veel meer oude dossiers waarin veldnamen genoemd worden zoals bijvoorbeeld het Maatboek 1792, de Cijnsregisters. Op verschillende manieren wordt gezocht naar de meest exacte en betrouwbare locatie van de veldnaam en vastgelegd op kaarten.

Na jaren van noeste arbeid is het moment gekomen dat de resultaten voor het brede publiek beschikbaar zijn. De presentatie op internet is in de vorm van Interactieve Kaarten. Rini van de Laar en Peter van den Boogaard uit Mierlo komen vertellen hoe de Interactieve Kaarten zijn ontstaan, waar te bekijken en hoe het allemaal werkt.

GAAT NIET DOOR (Schelmen en hondsvotten werck)

 • Spreker: Anton Neggers
 • Datum: dinsdag 28 april 2020
 • Locatie: Filmzaal Museum Klok & Peel
 • Adres: Ostaderstraat 23, Asten
 • Aanvang: 20:00 uur
 • Toegang: iedereen is welkom
 • Kosten: € 3 per persoon, voor leden van De Vonder gratis
Het is een koude nacht in februari van het jaar 1735. Op de markt van Oirschot klinkt een geweerschot. Enkele cafébezoekers komen op het geluid af en treffen de drossaard van Oirschot en Best, mr Jean de Marcq, zwaargewond bij het raadhuis aan. Hij overlijdt kort daarna aan zijn verwondingen. De dader, oud-borgemeester Antony Andries Schepens, vlucht naar de zuidelijke Nederlanden. Hij wordt door de schepenbank bij verstek ter dood veroordeeld. Als hij jaren later in Oirschot opduikt, wordt hij opnieuw gearresteerd. Maar voordat hij berecht kan worden wordt hij door een aantal onbekenden met geweld uit het raadhuis bevrijd. Schepens wordt later opnieuw opgepakt, vastgezet in de gevangenpoort te Den Haag en in 1744 uiteindelijk terechtgesteld. “Het is schelmen en hontsvotten werck”, aldus een van de getuigen die kort na de moord worden gehoord.

Schelmen en hontsvotten-werck is ook de titel van het boek dat onderzoeker Anton Neggers schreef over deze moordzaak. Aan de hand van de originele archiefstukken wordt de moord op drossaard De Marcq, alsmede de enerverende nasleep, tot aan de executie van de dader, beschreven. Schelmen en hontsvotten werck geeft bovendien een getrouw beeld van de sociale, bestuurlijke en strafrechtelijke aspecten van de Meierij van ’s-Hertogenbosch in de achttiende eeuw. De verhouding tussen katholieken en protestanten, bestuurders en ambtenaren, de plaatselijke heren en hun onderdanen, maar ook de relatie van het locale bestuur met andere instanties, zoals de Staten-Generaal, komen aan de orde. Het boek belicht de strafrechtelijke kant van de zaak, maar plaatst bovendien de gebeurtenissen en de betrokkenen midden in hun omgeving, waardoor dorp en dorpsleven worden geschilderd in scherpe, maar kleurrijke trekken.

Anton Neggers -Boxtel 1959- studeerde rechten te Tilburg en is sinds 1986 werkzaam in het hoger beroepsonderwijs. In 1973 startte hij als genealoog met een onderzoek naar zijn eigen familie. In 2001 verscheen de Genealogie Neggers. Als genealoog en regionaal historicus is hij gespecialiseerd in de geschiedenis van de heerlijkheid Oirschot en Best. Zijn artikelen verschenen onder andere in Gens Nostra, de Brabantse Leeuw, Campinia en het Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. Behalve over zijn eigen familie publiceerde hij de genealogieën van veel Oirschotse families, alsmede over uiteenlopende onderwerpen zoals de het plaatselijk bestuur in de achttiende eeuw, de politieke reformatie en het leven van een Spaanse jonker in Oirschot.

GAAT NIET DOOR (Ysselsteyn: excursie Duitse militaire begraafplaats)

 • Datum: zaterdag 23 mei 2020
 • Locatie: Vertrek parkeerplaats Diepsteeckel
 • Adres: Witvrouwenbergweg 18, Someren
 • Aanvang: 09:30 uur
 • Toegang: alleen leden
 • Kosten: u ontvangt hierover nog bericht
Ein Deutscher Soldat
De militaire begraafplaats bevindt zich in Yssel­steyn, in de Provincie Limburg dicht bij de Duitse grens. De begraafplaats is de enige Duitse soldaten­begraafplaats in heel Nederland. Hier liggen 85 gesneuvelde soldaten uit de Eerste We­reldoorlog en bijna 32.000 gesneuvelden uit de Tweede We­reldoorlog op in to­taal 28 hectare. Voor iedere gesneuvelde militair werd een kruis geplaatst. De gegevens (naam, grafligging, geboorte- en sterfdatum, rang - indien bekend) zijn met witte kleur op de natuursteen aangebracht. Er zijn onge­veer 5.000 onbekende militairen begraven. Deze zijn begraven met kruizen waar Ein Deutscher Soldat op staat.

Timmermans wordt verzorgd door Duitse soldaat
In de buurt van de centrale herdenkingsplaats be­vindt zich een herdenkingssteen voor kapitein Timmermans. Kapitein Lodewijk Johannus Tim­mermans had in de Tweede Wereldoorlog voor Nederland tegen de Duitse militairen gestreden. Na de Duitse bezetting in 1940 sloot hij zich aan bij een Nederlandse verzetsgroep. In 1945 behoorde hij bij een mijnen-zoekcommando en stapte hij op een houtmijn. Hij kwam in een Canadees lazaret, waarin ook andere Nederlanders, Belgen, Canade­zen, Amerikanen en zelfs Duitsers werden ver­pleegd. Naast hem lag een gewonde Duitse militair. Nadat deze jonge Duitse militair was genezen, bleef hij zorgen voor kapitein Timmermans. Onvermij­delijk waren er dialogen tussen de twee. Bij kapitein Timmermans en de jonge Duitse militair werd het duidelijk dat vele vooroordelen die ze van elkaar hadden, niet juist waren. Kapitein Timmermans realiseerde zich, dat veel jonge Duitse militairen in het leger moesten en niet vrijwillig zijn gegaan.

28 jaar beheerder van de begraafplaats
In 1948 - drie jaar na het einde van de oorlog - kreeg kapitein Timmermans tijdelijk het beheer over de Duitse Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn. Uitein­delijk bleef hij 28 jaar. Hij legde oorlogsgraven aan, verzorgde ze, identificeerde doden, leidde bezoe­kersgroepen rond en informeerde nabestaanden. Ook was hij betrokken bij het jeugdwerk. Samen met een Beierse pastoor en de toenmalige pastoor uit Ysselsteyn organiseerde hij voor het eerst jeugdontmoetingen in de buurt van de begraaf­plaats. Toen nog in de vorm van tentenkampen. Door zijn werk voor de Nederlands-Duitse verzoe­ning na de Tweede Wereldoorlog was hij een belangrijke integratiefiguur. Voordat hij in 1995 overleed, had hij een laatste wens: hij wilde dat zijn as op de begraafplaats werd uitgestrooid. Dit werd dan ook in 1995 gedaan.

Ginkgoboom
Deze boomsoort begon, na de atoombomaanval op Hiroshima en Nagasaki in 1945, als eerste weer te bloeien. Na ongeveer een jaar droeg hij weer groene bladeren. Daarom is deze boom een teken van hoop geworden - hoop op vrede in een betere wereld.

Lezing over Nijmegen

 • Spreker: Rob Jaspers
 • Datum: woensdag 10 juni 2020
 • Locatie: Filmzaal Museum Klok & Peel
 • Adres: Ostaderstraat 23, Asten
 • Aanvang: 20:00 uur
 • Toegang: iedereen is welkom
 • Kosten: € 3 per persoon, voor leden van De Vonder gratis
Rob Jaspers komt vertellen over Nijmegen. Een interview.

Als verslaggever was je betrokken bij de stad en naast de krant actief. Zo werd je ook Nijmegenaar van het Jaar in 2014. Noem eens de vijf activiteiten die het meest in het oog springen.
 1. Voor de herinrichting van Plein 1944 hebben we architecten uitgedaagd en een expositie in het oude pand van Dekker van de Vegt verzorgd.
 2. Na de perestrojka voelde ik me als Kuifje in Rusland bij de stedenband met Pskov. Ik heb daar een krant mee opgezet, Russische journalisten begeleid en oude faxapparaten gebracht.
 3. Een kleine zeshonderd Waaltochten met de Pannenkoekenboot om de ontwikkelingen rond de nevengeul te volgen. We hebben zo'n 50.000 mensen aan boord gehad.
 4. Het Nieuwscafé heb ik zo'n veertien jaar gedaan en op het laatst kwamen er altijd tachtig tot honderd mensen. Op 18 mei is de laatste.
 5. Nijmegen 2000 jaar. Als Maastrichtenaar heb ik nog wel proberen te bewijzen dat Nijmegen niet de oudste stad is, maar dat is niet gelukt. Het was geen elitefeestje, er waren zo'n dertig wijkfestivals.
En nu?
Niet stilzitten, door wijken blijven wandelen, verhalen schrijven. Ik moet in beweging blijven. Maar wel in alle rust. Ik was vaak gestrest. Ik stelde geen grenzen. Els en de kinderen hebben me vaak moeten corrigeren. Soms werd ik boos op iemand, maar dat was nooit persoonlijk. Ik vergeet snel en daarna werden we vaak goede vrienden. Door me zo te uiten, heb ik geen maagzweer gekregen.
Rob Jaspers werd op 12 mei 1954 geboren als zoon van banketbakker Léon Jaspers in Maastricht. Hij was het zesde van zeven kinderen. Hij is genoemd naar een gesneuvelde Amerikaanse militair: Robert Craig. Zijn vader had diens graf in Margraten geadopteerd. Jaspers studeerde geografie in Nijmegen, gaf een jaar aardrijkskundeles op de ivo-mavo aan de Archipelstraat en volgende de interne opleiding tot journalist bij het Brabants Dagblad in Oss. In 1977 werd hij aangenomen bij De Gelderlander en werkte de eerste tien jaar op de redactie in Boxmeer. In 1988 kwam hij op de Nijmeegse stadsredactie, waar hij nooit meer wegging. Hij was er gedurende vijf jaar ook chef. Jaspers is getrouwd met Els en heeft drie kinderen: Bregje, Jesse en Hiske, en één kleinkind: Bram. Hij kan ieder moment voor de tweede keer opa worden.

Nijmegen: stadswandeling met gids

 • Datum: zaterdag 27 juni 2020
 • Locatie: Vertrek restaurant De Platte Vonder
 • Adres: Nieuwendijk 10, Someren-Eind
 • Aanvang: 09:30 uur
 • Toegang: alleen leden
 • Kosten: u ontvangt hierover nog bericht
Het dagprogramma is zoals we dat gewend zijn.
 • vertrek vanaf de Platte Vonder in Someren-Eind
 • ontvangst in Nijmegen met koffie en gebak
 • stadswandeling met gidsen van ongeveer 1,5 uur in het historische centrum van Nijmegen met de opmerking dat het, gelet op de hoogteverschillen, een stevige wandeling zal zijn.
 • in het middaguur een lunch op eigen gelegenheid in het centrum van Nijmegen
 • aansluitend een rondleiding met gidsen door museum Valkhof
 • afsluitend zoals gewoonlijk met een driegangen diner in restaurant de Platte Vonder in Someren-Eind

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren
Open op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur.
Voor bezoek aan het Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren, dit vragen in het heemhuis.