vonder kop
vonder kop

Houtbroekdijk-15

houtbroekdijk 15
Houtbroekdijk 15 te Someren

VOORLOPIGE INVENTARISATIE VAN DE BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN HOUTBROEKDIJK 15 SOMEREN

Houtbroekdijk 15 (pdf 24MB)

De boerderij aan de Houtbroekdijk 15 komt in het kadaster voor als kadasternummer A943 in het dorpsdeel Klotterstraat / Slieven. Het Brabants Historisch Informatie Centrum meldt als bouwdatum van de boerderij het jaar 1764. Aangezien we niet beschikken over het huizenquohier van Someren, kunnen we de periode 1764-1830 niet met zekerheid beschrijven.

Naar alle waarschijnlijkheid is de boerderij gebouwd in opdracht van de familie van Driel en wel van Arnoldus Renerus van Driel, geboren te Someren op 12-03-1741 als zoon van Rynerus Theodorus van Driel en Petronella Judocus Verberne. Hij is op 15-06-1766 te Someren getrouwd met Wilhelmina Peter van Horrick, geboren te Someren op 09-02-1735 als dochter van Petrus Johannes van Horrick en Johanna Arnoldus Scherders.

De boerderij is overgegaan op diens zoon Antonius en later in 1849 op diens dochter Johanna Maria van Driel, getrouwd met Everardus Manders. De familie Manders heeft ruim een eeuw in de boerderij gewoond, waarbij het een korte periode verhuurd is geweest aan derden, waaronder klompenmaker Peter Dijsselbloem. Vanaf 1832 zijn er wel bijgebouwen toegevoegd maar van de oorspronkelijke boerderij worden tot 1977 geen verbouwingen genoemd. Een latere bewoner is Leonardus Manders en mogelijk heeft dat te maken met de naam Leonardus hoeve, zoals genoemd in de specieband in de voorgevel. De voornaam Leonardus komt bij de familie van Driel niet voor. In die specieband is ook nog het jaartal 1760 te zien, hetgeen overeenkomt met de door het Brabants Historisch Informatie Centrum genoemde bouwjaar.

diesdonk 41
Diesdonk 41 te Asten-Ommel

De boerderij doet ons denken aan de boerderij op Diesdonk 41 in Asten, welke als bouwjaar 1765 vrijwel overeenkomt. Dat doet vermoeden dat er bij de bouw materialen van oudere boerderijen gebruikt zijn.

Al met al een historische interessante boerderij waarvan hier de kadastergegevens, het bevolkingsregister en de gezinsreconstructie van de familie van Driel en de familie Manders zijn uitgewerkt.

Houtbroekdijk 15 (pdf 24MB)

Norbert en Arne Lammers.

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren, open op dinsdag van 9 tot 12 uur.
Voor bezoek aan het Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren, dit vragen in het heemhuis.