vonder kop
vonder kop

» Doelstelling

Heemkundekring De Vonder...

...stelt zich ten doel de kennis van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeenten Asten en Someren te behouden, over te dragen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, zal De Vonder zich inspannen voor het behoud van het erfgoed. Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij alle verworvenheden die in heden en verleden een bijdrage hebben verleend aan onze leef-, woon- en werkomgeving.

Link naar het reglement (pfd 0,1MB)

Dit resulteert in:

 • het organiseren van lezingen en excursies
 • het organiseren van dorpswandelingen
 • het initi├źren van cursussen
 • een heemkundige bibliotheek
 • werk- en studiegroepen
 • het verzamelen van heemkundige foto's, films en documenten
 • het beheer van de gebouwen Heemhuis, Heemkamer en Archeologiehuis
 • rondleidingen van leerlingen van basisscholen door onze gebouwen
 • archeologisch en historisch onderzoek
 • periodiek De Vonder
 • inzet voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en monumenten

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren, open op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 7 tot 9 uur.
Voor bezoek aan het Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren, dit vragen in het heemhuis.